X

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI ZA KORISNIKE MULTISPORT KARTICE

1. Opći podaci

Politika privatnosti društva BENEFIT SYSTEMS d.o.o. (u daljnjem tekstu BENEFIT SYSTEMS) odnosi se na korisnike MultiSport kartica (u daljnjem tekstu korisnici), a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine. 

Podnošenjem zahtjeva za izdavanje MultiSport kartice (u daljnjem tekstu: MS kartica) ili pristankom da netko drugi u vaše ime podnese zahtjev za izdavanje MS kartice i stupanjem u ugovorni odnos s društvom BENEFIT SYSTEMS, koji vam omogućava pristup uslugama koje su obuhvaćene našim MultiSport programom, povjeravate nam svoje osobne podatke.  

Za obradu osobnih podataka odgovoran je voditelj obrade: 
BENEFIT SYSTEMS d.o.o., Heinzelova 44, Zagreb, OIB: 57845277445, MBS: 081141357 

 Možete nas kontaktirati:
– na adresu e-pošte koja je ujedno i adresa službenika za zaštitu osobnih podataka: dpo@benefitsystems.hr, 
 na adresu sjedišta Benefit Systems d.o.o., Heinzelova 44, 10000 Zagreb s napomenom na omotnici “Osobni podaci”, 
– putem kontakt formulara na web adresi: www.benefitsystems.hr 

2. Vrste osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo, načini na koje ih obrađujemo te svrhe i pravna osnova obrade

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke
– Vaše ime i prezime, vaš identifikacijski broj kod vašeg poslodavca te broj MS kartice, vrsta kartice i datum važenja (koji postaju vaši osobni podaci nakon izdavanja MS kartice na vaše ime), mjesto i vrijeme te lokaciju korištenja MS kartice i vrstu usluge,
a sve u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa na vaš zahtjev (podnesen osobno ili putem druge osobe) tj. izrade MS kartice te izvršavanja međusobnih prava i obveza iz ugovornog odnosa, kao što je mogućnost pristupa uslugama koje su obuhvaćene našim MultiSport programom i vršenje obračuna temeljem kojeg vaš poslodavac za vas ili u vaše ime plaća naknadu za korištenje MS kartice.

Ukoliko je vaš poslodavac s nama sklopio ugovor o pristupanju zaposlenika u MultiSport program i vi ste mu odobrili dostavu vaših podataka tada su nam vaši podaci dostavljeni od vašeg poslodavca. Ukoliko vam je MS kartica izdana kao dodatnom članu to znači da smo vaše podatke dobili, uz vašu suglasnost, od osobe koja je  zaposlenik društva koji je naš klijent i s kojim imamo sklopljen ugovor.

Korisnici MultiSport kartica dobivaju dodatni benefit u obliku MyMultiSport online platforme. Prilikom registracije korisnika MultiSport kartice na MyMultiSport platformu prikupljamo slijedeće osobne podatke: ime i prezime, Broj kartice i adresu e-pošte. Navedene osobne podatke prikupljamo u slijedeće svrhe:
 – Registraciju i korištenje platforme MyMultiSport. Pod korištenje platforme spadaju i obavijesti putem e-pošte vezane uz eventualne promjene uvjeta korištenja, odnosno obavijesti vezane uz vaš korisnički račun. Registracijom na platformu prihvaćate ove uvjete.
– Promotivne svrhe, kao što su obavještavanje o nagradnim igrama i natječajima, ankete, upiti o zadovoljstvu pruženom uslugom i korištenju proizvoda, informacije o novim pogodnostima ili proizvodima. Prihvaćanjem opcije „Promotivne svrhe“ prilikom registracije prihvaćate ove uvjete.

Na našim kontakt formama prikupljamo (ovisno o vrsti forme) neke od slijedećih podataka: ime i prezime, naziv tvrtke, oib tvrtke, grad/mjesto, broj zaposlenih u tvrtki, broj telefona/mobitela i adresu e-pošte. Navedene podatke prikupljamo u slijedeće svrhe:
– Davanje ponude ili odgovore na upite korisnika, tvrtki, partnera ili interesenata, putem e-pošte ili telefonskog pozva. Upisivanjem traženih podataka, te prihvaćanjem pravila za obradu podataka prihvaćate i ove uvjete.
– Promotivne svrhe, kao što su obavještavanje o nagradnim igrama i natječajima, ankete, upiti o zadovoljstvu pruženom uslugom i korištenju proizvoda, informacije o novim pogodnostima ili proizvodima. Odabirom opcije „Želim primati vijesti iz svijeta MultiSporta“ prilikom upotrebe kontakt forme prihvaćate ove uvjete.

Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, te ukoliko odbijete dati tražene podatke nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam određene usluge ili Vas informirati o našim aktivnostima, pogodnostima i promocijama.

Povremeno prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke:
 – Broj korištenja MS kartice unutar određenog perioda, vrsta korištene usluge te vrijeme i mjesto korištenja usluge,
a sve u svrhu provjere eventualnih zlouporaba MS kartice, za što imamo legitimni interes budući usluge koje su korištene temeljem MS kartice plaćamo našim poslovnim partnerima.

3. Prosljeđivanje osobnih podataka

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo niti ustupamo nepovezanim trećim stranama, te su sigurnosno pohranjeni na našem ili vanjskom poslužitelju kojeg izaberemo i u našim poslovnim prostorima, a koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti  podataka i da se njome osigurava zaštita vaših prava.

Uvid u vaše podatke navedene pod točkom 2. ove Politike privatnosti omogućujemo sportskim centrima kao našim poslovnim partnerima, kako bi vi temeljem vaše MS kartice mogli koristiti njihove proizvode i usluge tj. da vas oni mogu identificirati kao korisnika MS kartice.

Mogućnost uvida u vaše podatke ima i naš poslovni partner koji održava i razvija sigurnost našeg informatičkog sustava čime se ujedno i povećava sigurnost vaših podataka.

S obzirom da djelujemo u okviru jedne grupacije, mogućnost uvida u vaše podatke imaju i društva s kojima smo u statusu povezanih društava i to društvo Benefit Systems International d.o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Varšava, Poljska i društvo Benefit System A.D, Pl. Europejski 2, 00-844 Varšava, Poljska.

Sve pravne i fizičke osobe kojima prosljeđujemo vaše osobne podatke i koji imaju mogućnost uvida u vaše podatke imaju obvezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovornog odnosa te su također proveli organizacijske i tehničke mjere zaštite.

Određeni podaci mogu biti proslijeđeni tijelima vlasti Republike Hrvatske na njihov zahtjev, kako bismo udovoljili obvezama propisanima pravom Republike Hrvatske.

Vaši osobni podaci se u niti jednom slučaju ne prenose trećoj zemlji, niti međunarodnoj organizaciji niti primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

4. Razdoblje čuvanja

 Vaše osobne podatke čuvamo šest mjeseci od trenutka deaktivacije MS kartice budući navedeno razdoblje predstavlja vrijeme tijekom kojeg se MS kartica može ponovno aktivirati. Ukoliko se kartica u navedenom vremenu ne aktivira ista se arhivira, a vaši podaci se anonimiziraju što znači da više ne postoje u obliku koji omogućava identifikaciju vas kao pojedinca.

U trenutku deaktivacije MS kartice možete zatražiti da se MS kartica odmah arhivira i podaci odmah brišu te ćemo u tom slučaju postupiti po vašem zahtjevu, a sukladno rokovima i ovlaštenjima propisanima Općom uredbom o zaštiti podataka.

5. Prava ispitanika

Pravo na pristup
Od nas možete dobiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te ukoliko se obrađuju, pristup tim podacima i sljedeće informacije: informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni i postojanju prava ispitanika u pogledu obrade osobnih podataka (koja prava su navedena u daljnjem tekstu ove Politike privatnosti).

Pravo na ispravak 
Ukoliko su vaši osobni podaci koje obrađujemo nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo i to davanjem dodatne izjave. Napominjemo kako ste odgovorni za davanje ispravnih podataka, a uz to imate obvezu informirati nas o relevantnim promjenama vaših osobnih podataka. Ispravak i aktualizacija osobnih podataka može potrajati do 48 sati što je povezano s tehničkim uvjetima naših sustava.

Pravo na brisanje
Imate pravo tražiti brisanje vaših osobnih podataka odmah nakon deaktivacije MS kartice ili ukoliko ste uložili prigovor na obradu temeljem našeg legitimnog interesa. Također imate pravo tražiti brisanje vaših podataka ukoliko smatrate da su vaši podaci nezakonito obrađeni ili ukoliko smatrate da se vaši podaci trebaju brisati temeljem prava Europske unije ili Republike Hrvatske. Vaše podatke ćemo izbrisati nakon podnesenog zahtjeva za brisanje, a sukladno rokovima i ovlaštenjima propisanima Općom uredbom o zaštiti podataka.

Pravo na ograničenje obrade
Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

  • ako osporite točnost podataka, tijekom razdoblja koje nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,
  • ako je obrada podataka bila nedopuštena, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima,
  • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva,
  • ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu izvršavanja zadaće od javnog interesa.

Ukoliko je obrada podataka ograničena tada se takvi osobni podaci smiju obrađivati samo uz vašu privolu osim kod pohrane podataka ili postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa. Ukoliko ishodite ograničenje obrade podataka obavijestit ćemo Vas prije nego što ograničenje bude ukinuto.

Pravo na prigovor
Ukoliko vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka. Ukoliko se prilikom obrade podataka pozivamo na naše legitimne interese, a Vi ste podnijeli prigovor na takvu obradu tada nećemo dalje obrađivati vaše podatke osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi i zakoniti razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva.

Pravo na žalbu
Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših osobnih podataka postupili protivno pravu Europske unije ili Republike Hrvatske, molimo da nam se obratite kako bi razjasnili eventualna pitanja. Također imate pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Pravo na obavještavanje o povredi osobnih podataka
U slučaju da i pored svih poduzetih mjera dođe do povrede Vaših osobnih podataka, o svakoj takvoj povredi ćemo vas obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja i to slanjem obavijesti u pisanom obliku. U navedenoj obavijesti ćemo opisati prirodu povrede osobnih podataka, navesti kontakt službenika za zaštitu podataka od kojeg se mogu dobiti dodatne informacije o povredi, opis vjerojatne posljedice povrede osobnih podataka i opis mjera koje je društvo BENEFIT SYSTEMS poduzelo za rješavanje problema povrede osobnih podataka uključujući i mjere umanjivanja štetnih posljedica.

Pravo na prenosivost podataka se ne primjenjuje budući obrada podataka korisnika MS kartica ne predstavlja automatiziranu obradu.

Ostvarivanje prava
Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se
– na adresu e-pošte koja je ujedno i adresa službenika za zaštitu  podataka: dpo@benefitsystems.hr,
– na adresu sjedišta Benefit Systems d.o.o., Heinzelova 44, 10000 Zagreb s napomenom na omotnici “Osobni podaci”,
– putem kontakt formulara na web adresi: www.benefitsystems.hr

Na vaš zahtjev za ostvarivanje prava odgovoriti ćemo sukladno rokovima i ovlaštenjima propisanima Općom uredbom o zaštiti podataka. U svakom slučaju prilikom korištenja navedenih prava vodite računa da moramo nedvojbeno utvrditi vaš identitet što služi zaštiti vaših prava i privatne sfere. Vaša prava, koja su unaprijed navedena, može ostvarivati i Vaš opunomoćenik koji se mora legitimirati s punomoći koja je ovjerena kod javnog bilježnika osim kada je opunomoćenik odvjetnik u kojem slučaju nije potrebna ovjerena punomoć. Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo odbiti obraditi vaš zahtjev.

6. Mjere zaštite osobnih podataka
Proveli smo odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu, zatim mjere koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe i to u odnosu na sve podatke neovisno o mjestu pohrane ili obrade ili formatu u kojem se nalaze, a sve kako bi se ispunili zahtjevi iz Opće uredbe o zaštiti podataka i zaštitila prava ispitanika. Educirali smo svoje  zaposlenike, koji sudjeluju u obradi osobnih podataka, a ujedno smo ih posebnom   izjavom obvezali na povjerljivost te obvezu čuvanja povjerljivih podataka.

7. Promjene Politike privatnosti
Ova Politika privatnosti može se, u skladu sa zakonodavstvom ili razvojem industrije i prakse mijenjati. O svakoj promjeni biti ćete pravovremeno obaviješteni.

Saznajte više o tome kako koristiti MultiSport

MULTISPORT U BROJEVIMA

1.500+

PODUZEĆA I INSTITUCIJA KORISTI NAŠE USLUGE

2018.

ULAZIMO NA HRVATSKO TRŽIŠTE

35.000+

ZADOVOLJNIH ZAPOSLENIKA KORISTI MULTISPORT KARTICU