X

Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA MULTISPORT KARTICA

I.    Definicije

‘Benefit Systems‘

Benefit Systems d.o.o. Hrvatska sa sjedištem i registriranom adresom u ulici Heinzelova 44, 10 000 Zagreb;

‘MultiSport kartica’

MultiSport kartica plastični je dokument koji pripada tvrtki Benefit Systems i ima jedinstveni broj. MultiSport kartica može se izdati samo osobi starijoj od 18 godina i ne može se prenijeti na druge osobe. Svakoj osobi može biti dodijeljena samo jedna MultiSport kartica izdana u njegovo/njezino ime;

‘Klijent’

tvrtke, neprofitne organizacije, trgovci pojedinci, itd. koji kupuju sportske i rekreacijske usluge od tvrtke Benefit Systems, koja pruža te usluge njihovim zaposlenicima i drugim pojedincima povezanima s aktivnostima klijenta;

‘Sportski objekt’

sportski centar/plivalište/fitness klub/teniski teren/plesni studio ili drugi sličan objekt u kojemu se nude sportske i/ili rekreativne usluge dostupne uz korištenje kartica MultiSport/MultiSport KIDS. Popis svih sportskih objekata i informacije o uslugama dostupnima u tim sportskim objektima objavljeni su na internetskoj stranici tvrtke Benefit Systems https://benefitsystems.hr;

‘Korisnik MultiSport kartice’

osoba starija od 18 godina koja posjeduje MultiSport karticu izdanu u njegovo/njezino ime;

‘Identifikacijski dokument’

dokument koji je izdalo nadležno državno, općinsko, obrazovno ili drugo tijelo, a koji sadrži ime, prezime i fotografiju korisnika MultiSport kartice (npr. osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola, studentska iskaznica ili indeks);

‘MultiSport aktivnosti’

sve sportske i rekreacijske usluge kojima se mogu koristiti korisnici MultiSport kartica. Informacije o svim uslugama kojima se mogu koristiti korisnici kartica, sportskim objektima u kojima se njima mogu koristiti i uvjetima korištenja tih usluga objavljene su na sljedećoj internetskoj stranici: https://benefitsystems.hr. U slučaju da postoje posebni uvjeti za korištenje određenih sportskih ili rekreacijskih usluga u određenom sportskom objektu, ti će uvjeti biti objavljeni u odjeljku pojedinosti za odgovarajući sportski objekt;

II.   Predmet

1.   Ovi Uvjeti korištenja MultiSport kartica („Uvjeti”) uređuju odnose između tvrtke Benefit Systems i klijenata u pogledu korištenja MultiSport kartica.

III. Opće odredbe

2.   Svaki korisnik MultiSport kartice ima pravo jednom dnevno doći u jedan sportski objekt i koristiti se samo jednom MultiSport aktivnošću tijekom tog dolaska.

3.   MultiSport kartice ne omogućuju pravo besplatnog korištenja bilo koje opreme i/ili usluga osobnog trenera, osim ako je to izričito navedeno na internetskim stranicama tvrtke Benefit Systems: https://benefitsystems.hr.

4.   Sve MultiSport kartice vlasništvo su tvrtke Benefit Systems i trebaju biti vraćene tvrtki Benefit Systems nakon što više nema razloga za njihovo korištenje, uključujući kada im istekne rok važenja, kada je ugovor s određenim klijentom raskinut, itd.

5.   Svi korisnici MultiSport kartica trebaju se pridržavati pravila sportskog objekta koji posjećuju.

6.   Svim korisnicima MultiSport kartica zabranjeno je korištenje MultiSport kartica na bilo koji drugi način osim za ostvarivanje osobnog pristupa sportskim objektima, a zabranjeno im je i između ostalog, dati ih na korištenje drugim osobama, trgovati njima, iznajmiti ih, darovati ih, ostaviti ih na čuvanje u sportskim objektima, itd.

7.   Korisnici MultiSport kartica ne mogu raditi nikakve promjene u dizajnu MultiSport kartica.

8.   U slučaju gubitka, oštećenja ili krađe MultiSport kartice, korisnik mora unutar 24 sata obavijestiti odgovarajućeg klijenta koji odmah mora obavijestiti tvrtku Benefit Systems. Svaka MultiSport kartica koja je prijavljena kao izgubljena i koja je u međuvremenu pronađena, mora se odmah poslati tvrtki Benefit Systems.

9. Informacije o pristupu MultiSport aktivnostima i o korištenju MultiSport kartica mogu se dobiti putem telefona: 0800 222023. Ukoliko pak aktivna Multisport kartica u objektu ne prolazi te se javljaju bilo kakvi tehnički problemi korisnik MultiSport kartice ili osoba iz sportskog objekta može nazvati korisničku podršku koja radi 7 dana u tjednu od 7:00 do 22:00, kako bi se provjerila ispravnost kartice.

10. Korištenje bilo kojih drugih usluga sportskih objekata koje nisu uključene u MultiSport aktivnosti treba platiti u skladu s cjenikom određenog sportskog objekta.

IV. Uvjeti pristupa sportskim objektima

11. Prilikom svakog dolaska u sportski objekt, svaki je korisnik MultiSport kartice dužan predočiti njegovu/njezinu MultiSport karticu, identifikacijski dokument i potvrditi svoj dolazak na čitaču elektroničkih kartica u sportskom objektu i/ili se potpisati na popis dolazaka dostupan u objektu u kojemu je to potrebno.

12. Svakom korisniku MultiSport kartice može se uskratiti pristup sportskom objektu ako je usluga kojom se žele koristiti u tom trenutku u cijelosti popunjena.

V.     Sportovi s reketom

13. Što se tiče termina za sportove s reketom (tenis, squash, badminton, stolni tenis), vrijede sljedeća pravila za korištenje terenima i stolovima: ukoliko se terenom/stolom koriste 2 (dvije) – 4 (četiri) osobe, od kojih se najmanje 2 (dvije) osobe koriste uslugom preko vlastite MultiSport kartice, neće se provesti dodatna naplata terena/stola u sportskom objektu. Ukoliko se samo 1 (jedna) osoba koristi terenom/stolom preko aktivne MultiSport kartice, druga osoba (druge osobe) treba(ju) platiti pola cijene za teren/stol u sportskom objektu.

VI.    Razno

14. Zaposlenici sportskih objekata i zaposlenici tvrtke Benefit Systems imaju pravo provjeriti identifikacijske dokumente korisnika MultiSport kartica. U slučaju nepodudarnosti s imenima na odgovarajućoj MultiSport kartici, može se zatražiti predaja odgovarajuće zlouporabljene MultiSport kartice, a tvrtka Benefit Systems ima pravo zabraniti pristup odgovarajućim uslugama tom korisniku. Tvrtka Benefit Systems također ima pravo blokirati odgovarajuću MultiSport karticu kada osoba koja se zapravo koristi karticom u trenutku provjere odbije predočiti njegov/njezin identifikacijski dokument.

15. Tvrtka Benefit Systems nije odgovorna za bilo kakvu štetu koju korisnik MultiSport kartice pretrpi u sportskom objektu tijekom njegovog/njenog korištenja usluge putem MultiSport kartice.

16. Tvrtka Benefit Systems može izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete. Novi/izmijenjeni Uvjeti stupaju na snagu 1. dana mjeseca koji će uslijediti nakon njihove objave na internetskoj stranici tvrtke Benefit Systems: https://benefitsystems.hr. Tvrtka Benefit Systems dužna je na svojoj internetskoj stranici https://benefitsystems.hr objaviti nove/izmijenjene Uvjete do 15. dana mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem ti Uvjeti stupaju na snagu. Klijenti imaju pravo prigovoriti na nove/izmijenjene Uvjete do posljednjeg dana mjeseca u kojem su Uvjeti objavljeni na internetskoj stranici slanjem e-maila na kontakt@benefitsystems.hr. Ako klijent ne pošalje prigovor na nove/izmijenjene Uvjete, smatra se da ih je prihvatio.

17. Svi sporovi koji mogu nastati u vezi s Uvjetima uputiti će se na rješavanje nadležnom sudu u Zagrebu, Hrvatska.

Saznajte više o tome kako koristiti MultiSport

MULTISPORT U BROJEVIMA

1.000+

PODUZEĆA I INSTITUCIJA KORISTI NAŠE USLUGE

2018.

ULAZIMO NA HRVATSKO TRŽIŠTE

20.000+

ZADOVOLJNIH ZAPOSLENIKA KORISTI MULTISPORT KARTICU