X

Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA MULTISPORT KARTICE

I. Definicije

Benefit Systems

Benefit Systems d.o.o. Hrvatska je tvrtka sa sjedištem i registriranom adresom u ulici Heinzelova 44, 10 000 Zagreb;

‘MultiSport kartica’
Plastificirana isprava koja ovlašćuje Korisnike kartice za korištenje usluga koje su uključene u MultiSport Program. MultiSport kartica vlasništvo je Benefit Systems, sadrži identifikacijski broj, ime i prezime Korisnika te naziv Klijenta.
MultiSport kartica može se izdati samo osobi starijoj od 18 godina i ne može se prenijeti na druge osobe. Svakoj osobi/korisniku može biti dodijeljena samo jedna MultiSport kartica izdana u njegovo/njezino ime.

Korisnik MultiSport kartice
Osoba starija od 18 godina koja posjeduje MultiSport karticu izdanu u njegovo/njezino ime;

Dodatni član
Osoba starija od 18 godina koju zaposlenik, koji ima aktivnu MultiSport karticu stavi na listu kao svog dodatnog člana. Svaki Zaposlenik može odrediti samo jednog Dodatnog člana.

Klijent
Pravni subjekti koji su sklopili Ugovor s Benefit Systems d.o.o. u svrhu pružanja MultiSport  usluge svojim zaposlenicima.

Partneri
Sportski centar/plivalište/fitness klub/teniski teren/plesni studio ili drugi sličan objekt u kojemu se nude sportske i/ili rekreativne usluge dostupne uz korištenje MultiSport kartice. Popis svih sportskih objekata i informacije o uslugama dostupnima u tim sportskim objektima objavljeni su na internetskoj stranici tvrtke Benefit Systems https://benefitsystems.hr;

Identifikacijski dokument
Dokument koji je izdalo nadležno državno, općinsko, obrazovno ili drugo tijelo, a koji sadrži ime, prezime i fotografiju korisnika MultiSport kartice (npr. osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola, studentska iskaznica ili indeks);

MultiSport aktivnosti
Sve sportske i rekreacijske usluge koje se mogu koristiti uz MultiSport karticu . Informacije o svim dostupnim uslugama objavljene su na internetskoj stranici: https://benefitsystems.hr. U slučaju da postoje posebni uvjeti za korištenje određenih sportskih ili rekreacijskih usluga u određenom sportskom objektu, ti će uvjeti biti objavljeni u odjeljku pojedinosti za odgovarajući sportski objekt;

II. Predmet

 1. Uvjeti korištenja MultiSport kartica („Uvjeti”) uređuju odnose između tvrtke Benefit Systems i klijenata/korisnika u pogledu korištenja MultiSport kartica.

III. Opće odredbe

 1. Svim korisnicima MultiSport kartice je omogućen jedan dolazak dnevno u jednom sportskom objektu, te korištenje MultiSport kartice sukladno dogovorenim uvjetima koji su navedeni u popisu dogovorenih aktivnosti za svaki sportski objekt na web stranici benefitsystems.hr/facilities
 2. MultiSport kartice ne omogućuju pravo besplatnog korištenja bilo koje opreme i/ili usluga osobnog trenera, osim ako je to izričito navedeno na internetskim stranicama tvrtke Benefit Systems: https://benefitsystems.hr.
 3. Svi korisnici MultiSport kartica dužni su pridržavati se pravila sportskog objekta koji posjećuju.
 4. Svim korisnicima MultiSport kartica zabranjeno je korištenje MultiSport kartica na bilo koji drugi način osim za ostvarivanje osobnog pristupa sportskim objektima, a zabranjeno im je i između ostalog, dati svoje MultiSport kartice  na korištenje drugim osobama, trgovati njima, iznajmiti ih, darovati ili ostaviti u sportskim objektima, itd.
 5. Korisnici MultiSport kartica ne mogu raditi nikakve promjene u dizajnu MultiSport kartica.
 6. U slučaju gubitka ili krađe MultiSport kartice, korisnik je dužan  obavijestiti svog poslodavca koji mu je omogućio karticu koji je potom  dužan  obavijestiti tvrtku Benefit Systems.
 7. Izrada kartice nakon prvog gubitka kartice se ne naplaćuje, dok se za svaku iduću izradu naplaćuje 50,00kn plus PDV. Korisnici nisu u mogućnosti koristiti MultiSport program dok ne dobiju novu karticu. Duplikat kartice šaljemo poštom na adresu poslodavca, a rok dostave je unutar pet radnih dana. Duplikat kartice korisnik može i osobno preuzeti na adresi Benefit Systems Heinzelova 44, 10 000 Zagreb unutar dva radna dana. O terminu preuzimanja korisnik se dogovara  s osobom koja je u njegovoj kompaniji zadužena za MultiSport program.10. Informacije o pristupu MultiSport aktivnostima i o korištenju MultiSport kartica mogu se dobiti putem telefona: 0800 222023. Ukoliko aktivna Multisport kartica u sportskom objektu ne prolazi, te se javljaju bilo kakvi tehnički problemi, korisnik MultiSport kartice ili osoba iz sportskog objekta  dužna je odmah iz sportskog objekta nazvati korisničku podršku koja radi 7 dana u tjednu od 7:00 do 22:00, kako bi se odmah u trenutku javljanja poteškoća provjerila ispravnost kartice.
 8. Korištenje usluga sportskih objekata koje nisu uključene u MultiSport aktivnosti korisnik MultiSport kartice je dužan platiti sportskom objektu u skladu s cjenikom određenog sportskog objekta.
 9. Korisnici MultiSport kartice dužni su pridržavati se uvjeta korištenja MultiSport kartice i pravila sportskih objekata koje posjećuju. U slučaju da Korisnik krši navedene uvjete i pravila, Benefit Systems ima pravo blokirati Karticu MultiSport članu, odnosno smjesta obustaviti članstvo u Programu.

IV. Uvjeti pristupa sportskim objektima

 1. Prilikom svakog dolaska u sportski objekt, korisnik MultiSport kartice dužan je predočiti svoju MultiSport karticu, identifikacijski dokument i potvrditi svoj dolazak na čitaču elektroničkih kartica u sportskom objektu.
 2. Korisniku MultiSport kartice može se uskratiti usluga u sportskom objektu ako je usluga kojom se želi koristiti u tom trenutku u cijelosti popunjena.

V. Sportovi s reketom

 1. Za sportove s reketom (tenis, squash, badminton, stolni tenis, padel), vrijede slijedeća pravila za korištenje terenima i stolovima:
 • Termin je potrebno rezervirati i dogovoriti direktno sa sportskim objektom.
 • Ukoliko se terenom/stolom koriste 2 (dvije) – 4 (četiri) osobe, od kojih se najmanje 2 (dvije) osobe koriste uslugom preko vlastite MultiSport kartice, neće se provesti dodatna naplata terena/stola u sportskom objektu ( ukoliko u iznimnim slučajevima nije drugačije naznačeno u detaljima korištenja pojedinog sportskog objekta)
 • Ukoliko se samo 1 (jedna) osoba koristi terenom/stolom preko aktivne MultiSport kartice, druga osoba (druge osobe) dužna je(su) platiti pola cijene za teren/stol u sportskom objekt ( iznimno objekt može imati i drugačija pravila koja je dogovorio s Benefit Systems, a koja su naznačena u detaljima o objektu na web stranici benefitsystems.hr)

Uvjete i pravila korištenja svakako treba provjeriti i sa sportskim objektom koji pruža uslugu.

VI. Razno

 1. Zaposlenici sportskih objekata i zaposlenici tvrtke Benefit Systems imaju pravo provjeriti identifikacijske dokumente korisnika MultiSport kartica. U slučaju nepodudarnosti s imenima na odgovarajućoj MultiSport kartici, može se zatražiti predaja odgovarajuće zlouporabljene MultiSport kartice, a tvrtka Benefit Systems ima pravo zabraniti pristup uslugama tom korisniku. Tvrtka Benefit Systems također ima pravo blokirati odgovarajuću MultiSport karticu kada osoba koja se zapravo koristi karticom u trenutku provjere odbije predočiti svoj identifikacijski dokument.
 2. Tvrtka Benefit Systems nije odgovorna za eventualnu štetu koju korisnik MultiSport kartice pretrpi u sportskom objektu tijekom korištenja usluge putem MultiSport kartice.
 3. Tvrtka Benefit Systems može izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete. Novi/izmijenjeni Uvjeti stupaju na snagu 1. dana mjeseca koji će uslijediti nakon njihove objave na internetskoj stranici tvrtke Benefit Systems: https://benefitsystems.hr. Tvrtka Benefit Systems dužna je na svojoj internetskoj stranici https://benefitsystems.hr objaviti nove/izmijenjene Uvjete do 15. dana mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem ti Uvjeti stupaju na snagu. Klijenti imaju pravo prigovoriti na nove/izmijenjene Uvjete do posljednjeg dana mjeseca u kojem su Uvjeti objavljeni na internetskoj stranici slanjem e-maila na kontakt@benefitsystems.hr. Ako klijent ne pošalje prigovor na nove/izmijenjene Uvjete, smatra se da ih je prihvatio.
 4. Svi sporovi koji mogu nastati u vezi s Uvjetima uputiti će se na rješavanje nadležnom sudu u Zagrebu, Hrvatska.
Saznajte više o tome kako koristiti MultiSport

MULTISPORT U BROJEVIMA

1.000+

PODUZEĆA I INSTITUCIJA KORISTI NAŠE USLUGE

2018.

ULAZIMO NA HRVATSKO TRŽIŠTE

20.000+

ZADOVOLJNIH ZAPOSLENIKA KORISTI MULTISPORT KARTICU