X

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja objavljeni na dan 16.2.2024., na snazi od 1.3.2024.

UVJETI KORIŠTENJA MULTISPORT KARTICE

I. Definicije

Benefit Systems

Benefit Systems d.o.o. Hrvatska je trgovačko društvo sa sjedištem i registriranom adresom u ulici Heinzelova 44, 10 000 Zagreb;

‘MultiSport kartica’
Plastificirana isprava koja ovlašćuje Korisnike kartice za korištenje usluga koje su uključene u MultiSport Program i to na cijelom području Republike Hrvatske (Standardna/Silver MultiSport Kartica) ili na području određenih županija/regija (Lite MultiSport Kartica). MultiSport kartica vlasništvo je Benefit Systems, sadrži identifikacijski broj, ime i prezime Korisnika te naziv Klijenta.
MultiSport kartica može se izdati samo osobi starijoj od 18 godina i ne može se prenijeti na druge osobe. Svakoj osobi/korisniku može biti dodijeljena samo jedna MultiSport kartica izdana u njegovo/njezino ime.

Korisnik MultiSport kartice
Osoba starija od 18 godina koja posjeduje MultiSport karticu izdanu u njegovo/njezino ime;

Dodatni član
Osoba starija od 18 godina koju zaposlenik klijenta kao korisnik koji ima aktivnu MultiSport karticu stavi na listu kao svog dodatnog člana. Svaki Zaposlenik može odrediti samo jednog Dodatnog člana.

Klijent
Pravni subjekti koji su sklopili Ugovor s Benefit Systems d.o.o. u svrhu pružanja MultiSport usluge svojim zaposlenicima.

Partneri
Sportski centar/plivalište/fitness klub/teniski teren/plesni studio ili drugi sličan objekt u kojemu se nude sportske i/ili rekreativne usluge dostupne uz korištenje MultiSport kartice. Popis svih sportskih objekata i informacije o uslugama dostupnima u tim sportskim objektima objavljeni su na internetskoj stranici trgovačkog društva Benefit Systems https://benefitsystems.hr;

Identifikacijski dokument
Dokument koji je izdalo nadležno državno, općinsko, obrazovno ili drugo tijelo, a koji sadrži ime, prezime i fotografiju korisnika MultiSport kartice (npr. osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola, studentska iskaznica ili indeks);

MultiSport aktivnosti
Sve sportske i rekreacijske usluge koje se mogu koristiti uz MultiSport karticu na cijelom području Republike Hrvatske ili na području određenih županija/regija. Informacije o svim dostupnim uslugama objavljene su na internetskoj stranici: https://benefitsystems.hr. U slučaju da postoje posebni uvjeti za korištenje određenih sportskih ili rekreacijskih usluga u određenom sportskom objektu, ti će uvjeti biti objavljeni u odjeljku pojedinosti za odgovarajući sportski objekt;

II. Predmet

 1. Uvjeti korištenja MultiSport kartica („Uvjeti”) uređuju odnose između trgovačkog društva Benefit Systems i klijenata/korisnika u pogledu korištenja MultiSport kartica.

III. Opće odredbe

 1. Svim korisnicima MultiSport kartice je omogućen jedan dolazak dnevno u jednom sportskom objektu na cijelom području Republike Hrvatske ili na području određenih županija/regija, te korištenje MultiSport kartice sukladno dogovorenim uvjetima koji su navedeni u popisu dogovorenih aktivnosti za svaki sportski objekt na web stranici https://benefitsystems.hr/facilities
 2. MultiSport kartice ne omogućuju pravo besplatnog korištenja bilo koje opreme i/ili usluga osobnog trenera, osim ako je to izričito navedeno na internetskim stranicama trgovačkog društva Benefit Systems: https://benefitsystems.hr.
 3. Svi korisnici MultiSport kartica dužni su pridržavati se pravila sportskog objekta koji posjećuju.
 4. Svim korisnicima MultiSport kartica zabranjeno je korištenje MultiSport kartica na bilo koji drugi način osim za ostvarivanje osobnog pristupa sportskim objektima i za osobnu upotrebu i rekreaciju, a zabranjeno im je i između ostalog, dati svoje MultiSport kartice na korištenje drugim osobama, trgovati njima, iznajmiti ih, darovati ili ostaviti u sportskim objektima, koristiti MultiSport kartice u svrhu obavljanje profesionalne djelatnosti ili za ostvarivanje bilo kakve ekonomske koristi itd.
 5. Korisnici MultiSport kartica ne mogu raditi nikakve promjene u dizajnu MultiSport kartica.
 6. U slučaju gubitka ili krađe MultiSport kartice, korisnik je dužan obavijestiti svog poslodavca koji mu je omogućio karticu koji je potom dužan obavijestiti trgovačko društvo Benefit Systems.
 7. Izrada kartice nakon prvog gubitka kartice se ne naplaćuje, dok se za svaku iduću izradu naplaćuje 50,00 kn/6,64eur plus PDV. Korisnici nisu u mogućnosti koristiti MultiSport program dok ne dobiju novu karticu. Duplikat kartice šaljemo poštom na adresu poslodavca, a rok dostave je unutar pet radnih dana. Duplikat kartice korisnik može i osobno preuzeti unutar dva radna dana na adresi Benefit Systems d.o.o., Heinzelova 44, 10 000 Zagreb od ponedjeljka do petka od 08:00h-16:00h. O načinu preuzimanja kartice korisnik se dogovara s poslodavcem, odnosno s osobom koju je poslodavac zadužio za MultiSport program. Informacije o pristupu MultiSport aktivnostima i o korištenju MultiSport kartica mogu se dobiti putem telefona: 0800 222023.
 8. Ukoliko aktivna MultiSport kartica u sportskom objektu ne prolazi te se javljaju bilo kakvi tehnički problemi, korisnik MultiSport kartice ili osoba iz sportskog objekta dužna je odmah nazvati korisničku podršku koja radi 7 dana u tjednu od 7:00h do 22:00h, kako bi se odmah u trenutku javljanja poteškoća provjerila ispravnost kartice i POS uređaja.U slučaju da postoje tehničke poteškoće vezane uz rad MultiSport kartice, korisnička podrška će odmah predati zahtjev za izradom duplikata kartice koji se neće naplaćivati. Korisnik nije u mogućnosti koristiti uslugu dok ne dobije drugu karticu, osim na dan prijave tehničke poteškoće. Korisnička podrška će na dan prijave poteškoće verificirati posjet sportskom objektu te korisniku omogućiti korištenje usluge. Duplikat kartice biti će izrađen prvi sljedeći radni dan Benefit Systems-a. Korisnik može novu karticu podići osobno ili će ista biti poslana žurnim postupkom na adresu poslodavca korisnika.
 9. Korištenje usluga sportskih objekata koje nisu uključene u MultiSport aktivnosti korisnik MultiSport kartice je dužan platiti sportskom objektu u skladu s cjenikom određenog sportskog objekta.
 10. Korisnici MultiSport kartice dužni su pridržavati se uvjeta korištenja MultiSport kartice i pravila sportskih objekata koje posjećuju. U slučaju da Korisnik krši navedene uvjete i pravila, Benefit Systems ima pravo blokirati karticu MultiSport članu, odnosno smjesta obustaviti članstvo u Programu.
 11. S datumom kada zaposlenik Klijenta koji koristi MultiSport karticu izgubi pravo korištenja MultiSport kartice i njegov Dodatni član koji ima dodatnu MultiSport karticu automatski gubi pravo korištenja dodatne MultiSport kartice te mu se ista deaktivira. Dodatni član u sustavu je vezan uz pripadajuću zaposleničku karticu. Deaktivacijom zaposleničke kartice automatski se deaktivira kartica za njegovog dodatnog člana. Dodatnog člana nije moguće preseliti i vezati u sustavu uz nekog drugog zaposlenika iste tvrtke. Nakon 6 mjeseci neaktivnosti (perioda deaktivacije) dodatne kartice, istu je moguće naručiti na nekog drugog zaposlenika unutar iste tvrtke.
 12. Korisnik MultiSport kartice ima pravo/mogućnost, u roku od 10 minuta nakon što je posjet registriran, odustati od tog posjeta. U tom slučaju djelatnik sportskog centra – Partnera posjet otkazuje putem POS uređaja, a korisnik dnevni limit od jednog posjeta može iskoristiti u drugom sportskom centru.

IV. Uvjeti pristupa sportskim objektima

 1. Prilikom svakog dolaska u sportski objekt, korisnik MultiSport kartice dužan je predočiti svoju MultiSport karticu, identifikacijski dokument i potvrditi svoj dolazak na čitaču elektroničkih kartica u sportskom objektu.
 2. Korisniku MultiSport kartice može se uskratiti usluga u sportskom objektu ako je usluga kojom se želi koristiti u tom trenutku u cijelosti popunjena.

V. Sportovi s reketom

Za sportove koji se igraju s reketom (tenis, badminton, squash, stolni tenis, padel):

 1. Termin je potrebno rezervirati i dogovoriti direktno sa sportskim objektom – Partnerom
 2. Društvo Benefit Systems d.o.o. pokrit će punu cijenu ili određeni dio željenog termina (prvih 30 ili 60 minuta) ovisno o usluzi, terminu ili postignutom dogovoru sa sportskim objektom – Partnerom
 3. Ukoliko je potrebna dodatna nadoplata termina ona će se izvršiti prema važećem cjeniku sportskog centra – Partnera.

Uvjete i pravila korištenja svakako treba provjeriti i sa sportskim objektom koji pruža uslugu.

VI. Razno

 1. Zaposlenici sportskih objekata i zaposlenici trgovačkog društva Benefit Systems imaju pravo provjeriti identifikacijske dokumente korisnika MultiSport kartica. U slučaju nepodudarnosti s imenima na odgovarajućoj MultiSport kartici, može se zatražiti predaja odgovarajuće zlouporabljene MultiSport kartice, a trgovačko društvo Benefit Systems ima pravo zabraniti pristup uslugama tom korisniku. Trgovačko društvo Benefit Systems također ima pravo blokirati odgovarajuću MultiSport karticu kada osoba koja se zapravo koristi karticom u trenutku provjere odbije predočiti svoj identifikacijski dokument.
 2. Trgovačko društvo Benefit Systems nije odgovorno za eventualnu štetu koju korisnik MultiSport kartice pretrpi u sportskom objektu tijekom korištenja usluge putem MultiSport kartice.
 3. Trgovačko društvo Benefit Systems može izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete. Novi/izmijenjeni Uvjeti stupaju na snagu 1. dana mjeseca koji će uslijediti nakon njihove objave na internetskoj stranici trgovačkog društva Benefit Systems: https://benefitsystems.hr. Trgovačko društvo Benefit Systems dužno je na svojoj internetskoj stranici https://benefitsystems.hr objaviti nove/izmijenjene Uvjete do 15. dana mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem ti Uvjeti stupaju na snagu. Klijenti imaju pravo prigovoriti na nove/izmijenjene Uvjete do posljednjeg dana mjeseca u kojem su Uvjeti objavljeni na internetskoj stranici slanjem e-maila na kontakt@benefitsystems.hr. Ako klijent ne pošalje prigovor na nove/izmijenjene Uvjete, smatra se da ih je prihvatio.
 4. Svi sporovi koji mogu nastati u vezi s Uvjetima uputiti će se na rješavanje nadležnom sudu u Zagrebu, Hrvatska.

Uvjeti korištenja objavljeni na dan 16.2.2024., na snazi od 1.3.2024.

Saznajte više o tome kako koristiti MultiSport

MULTISPORT U BROJEVIMA

2.700+

PODUZEĆA I INSTITUCIJA KORISTI NAŠE USLUGE

2018.

ULAZIMO NA HRVATSKO TRŽIŠTE

50.000+

ZADOVOLJNIH ZAPOSLENIKA KORISTI MULTISPORT KARTICU